06 - 2379 1671 (voor melding overlijden 24/7 bereikbaar) info@patriciaherni.nl

Wanneer een dierbare overlijdt, moet je binnen zes werkdagen na het overlijden aangifte doen. Aangifte moet altijd gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartbegeleider dit. Maar wist je dat je dit ook zelf kunt doen?

Wie kan aangifte van overlijden doen?

Wanneer iemand is overleden, dan wordt door een arts het overlijden vastgesteld. Dat kan de huisarts zijn, maar ook een arts in een ziekenhuis of verpleeghuis. Deze arts, ook wel de schouwarts genoemd, verklaart dat iemand aan een natuurlijke oorzaak is overleden. Wanneer er sprake is van euthanasie of een andere niet-natuurlijke oorzaak dan gaat er een andere procedure lopen. De arts maakt een verklaring van overlijden op en vult een formulier in voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beide heb je nodig om de aangifte te doen.

Iedereen die deze 2 formulieren heeft kan bij de gemeente waar iemand is overleden de officiële aangifte doen.

Onlangs overleed mijn schoonvader. Samen met mijn man ben ik naar de gemeente gegaan. Hij heeft zelf de aangifte van het overlijden van zijn vader gedaan. Hoe mooi is dat? De vader doet aangifte van de geboorte van zijn zoon. Nu doet de zoon aangifte van het overlijden van zijn vader. Zo is de cirkel rond, toch?

Hoe werkt aangifte van overlijden?

Belangrijk is dus dat je de twee formulieren van de arts meeneemt naar de gemeente. En een identiteitsbewijs van de persoon die de aangifte doet.

De gemeente registreert de datum, plaats en het land van overlijden in de Basisregistratie Personen. Hierdoor worden automatisch een aantal overheidsinstanties geïnformeerd over het overlijden, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het UWV.

Vervolgens maakt de gemeente twee documenten op:

  • De akte van overlijden. Deze is voor de nabestaanden en is nodig om diverse organisaties te infomeren over het overlijden zoals bijvoorbeeld de bank, verzekeringen etc.
  • De toestemming tot begraven of cremeren, het ‘verlof’ genoemd. Dit is noodzakelijk voor de begraafplaats of het crematorium. Alleen met dit document wordt de begrafenis of crematie uitgevoerd. Als je zelf de aangifte doet, geef je dit zgn. verlof aan de uitvaartbegeleider.

De aangifte van overlijden is op deze manier een klein maar persoonlijk onderdeel van een uitvaart. Het is waardevol en kan onderdeel zijn van het afscheid nemen.

Wil je meer weten over wat je zelf kan en mag regelen? Bel of mail mij, ik neem graag de tijd om met je te sparren.