In deze privacyverklaring van Patricia Herni events & support omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Verwerkingsverantwoordelijke: Patricia Herni events & support
Adres: H.R. Holstlaan 6
Postcode en plaats: 2135 MX  Hoofddorp
Telefoonnummer: 06-23791671
E-mailadres: info@patriciaherni.nl
KvK-nummer: 34326499

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:

IP adressen: voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Klanten:

Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Telefoonnummer: om contact met je op te nemen bij eventuele vragen.

E-mailadres: om je een bevestiging te sturen van de opdracht, om je de factuur toe te zenden of voor verdere correspondentie. Je e-mailadres en voornaam om e-mailnieuwsbrieven te sturen als je je daarvoor hebt ingeschreven, word opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Andere gegevens:

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen: om met je te corresponderen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten patriciaherni.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant / boekhouder. De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Nee, wij plaatsen geen cookies.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”).

Wij zullen je tijdig laten weten of wij aan jouw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via info@patriciaherni.nl.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.